+420 318 402 250 info@socialnisluzbypribramska.cz administrace

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služby jsou určeny pro osoby s těžkým zrakovým postižením a probíhají ambulantní i terénní formou a poskytovány jsou individuálně i kolektivně.  Jedná se o

 • výukové akce s kompenzačními pomůckami a speciálními programy pro osoby
  s těžkým zrakovým postižením – uživatelé si upevňují návyky v sebeobsluze za použití kompenzačních pomůcek do domácnosti, optických, kamerových a digitálních lup, čtecích zařízení, ozvučených mobilních telefonů, počítačů, navigačních zařízení, přehrávací zařízení, ozvučené záznamníky atd.
 • výukové akce zaměřené na rozvíjení a zachování manuální zručnosti a jemné motoriky u lidí s těžkým zrakovým postižením (tvůrčí dílny, čtení a psaní Braillova písma) – uživatelé zde tvoří výrobky z různých materiálů technikami vhodnými pro osoby se zrakovým postižením, procvičují si čtení a psaní Braillova písma za pomoci čítanek, tabulek, Pichtova stroje a dalších pomůcek
 • akce zaměřené na zlepšení koordinace samostatného pohybu, tělesné kondice a prostorové orientace (zdravotní cvičení, turistika, plavání, sportovní aktivity – Showdown, naváděný bowling, naváděné šipky, cvičení na strojích)
 • akce zaměřené na odstraňování bariér v socializaci a seberealizaci – herní aktivity, kde uživatelé hrají společně stolní hry uzpůsobené pro zrakové postižení se zaměřením na hmat nebo sluch; zvuková střelba, která má dobrý vliv na rozvoj morálně volních vlastností a psychiku nevidomých, pomáhá odreagovat se od stresů a problémů a lépe se koncentrovat
 • zážitkové akce, jejichž cílem je zprostředkovat nevidomým zkušenosti, které jsou pro „zdravou“ populaci běžnou realitou: Např. filmové kluby – tzv. komentované filmy se speciálním slovním komentářem pro zrakově postižené, výstavy přizpůsobené možnostem vnímání nevidomých (možnost hmatového kontaktu s exponáty)
 • další akce – besedy, klubová posezení, setkávání, aktivizace různými formami uplatnění při pořádání osvětových akcí pro veřejnost o životě se zrakovým postižením, poslechy audioknih, návštěvy přednášek, výlety
 • Individuální kontakty – pracovník v rámci individuálních kontaktů poskytuje  poradenství a uživateli aktivně pomáhá při uplatňování jeho práv, oprávněných zájmů a také s řešením každodenních osobních záležitostí

Kontakty

Radka Lienertová, DiS. - vedoucí pracoviště SONS Příbram, sociální pracovník
tel.: 775 438 194,
e-mail: lienertova@sons.cz

Andrea Hlaváčková, DiS. - sociální pracovník
tel.: 778 702 405,
e-mail: hlavackova@sons.cz

Otevírací doba

Sociálně-aktivizační služby - ambulantní služba

Pondělí   8:00 - 15:30

Středa   12:30 - 15:30

Sociálně-aktivizační služby - terénní služba

Středa   8:00 - 12:00 (dle domluvy)

Čtvrtek   12:30 - 16:30 (dle domluvy)

Pátek   8:00 - 13:00 (dle domluvy)

Kontaktujte nás

Kontaktní údaje

Město Příbram

Tyršova 108

261 01 Příbram


IČO: 00243132

Tel: +420 318 402 250

E-mail: info@socialnisluzbypribramska.cz

  Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů