+420 318 402 250 info@socialnisluzbypribramska.cz administrace

Sociální poradenství

Sociální poradna SONS v Příbrami poskytuje osobám se zrakovým postižením a jejich rodinným příslušníkům (osobám blízkým) základní a odborné sociální poradenství směřující k řešení nepříznivé sociální situace vzniklé nebo hrozící v důsledku zrakového postižení. Cílem služby je umožnit uživatelům řešit nepříznivou životní situaci prostřednictvím poskytování bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních informací, rad a případné další pomoci.

Poskytujeme:

 • informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb uživatele
 • informace o základních právech a povinnostech v souvislosti s poskytováním sociálních služeb (včetně poradenství v oblasti uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb)
 • informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se podílejí na péči o osobu se zrakovým postižením starší 16 let
 • informace o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče
 • odborné poradenství v oblasti systému dávek státní sociální podpory, důchodového pojištění, pracovního práva a zaměstnanosti
 • odborné poradenství zajišťující základní orientaci v dalších odvětvích práva
 • odborné poradenství v oblasti vzdělávání a přípravy k povolání
 • odborné poradenství v oblasti pracovního uplatnění
 • odborné poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek,
 • odborné poradenství v oblasti odstraňování bariér
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (zejména pomoc při sepsání žádosti, odvolání a dalších právních úkonů)

V rámci sociálního poradenství má každý uživatel zaručeno právo respektování svobodné volby způsobu řešení své nepříznivé sociální situace.

Uživatel, resp. zájemce o poradenství může poradnu kontaktovat telefonicky, písemně (běžnou nebo e-mailovou poštou, v běžném i Braillově bodovém písmu). Dále je možné poradnu navštívit osobně v návštěvních hodinách nebo po předchozí domluvě s pracovníkem poradny i mimo tyto hodiny.

Kontakty

Radka Lienertová, DiS. - vedoucí pracoviště SONS Příbram, sociální pracovník
tel.: 775 438 194,
e-mail: lienertova@sons.cz

Andrea Hlaváčková, DiS. - sociální pracovník
tel.: 778 702 405,
e-mail: hlavackova@sons.cz

Otevírací doba

Odborné sociální poradenství - ambulantní služba

Pondělí   8:00 - 15:30

Úterý  10:00 - 15:00

Odborné sociální poradenství - terénní služba

Středa   8:00 - 12:00 (dle domluvy)

Čtvrtek   8:00 - 12:00 (dle domluvy)

Pátek   8:00 - 12:00 (dle domluvy)

Kontaktujte nás

Kontaktní údaje

Město Příbram

Tyršova 108

261 01 Příbram


IČO: 00243132

Tel: +420 318 402 250

E-mail: info@socialnisluzbypribramska.cz

  Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů