+420 318 402 250 info@socialnisluzbypribramska.cz administrace

Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny je ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu „umístitelné“ na otevřeném trhu práce. Poskytovaná ambulantní sociální služba je určena pro osoby s mentálním postižením (popř. osobám s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením) ve věku od 15 do 64 let. V rámci sociálně terapeutické dílny mohou být poskytovány služby výjimečně i osobám starším 65 let, jestliže jim byla tato sociální služba poskytována i před dovršením 65 let a její potřeby a nepříznivá sociálních situace stále odpovídá podmínkám poskytnutí této sociální služby.

Celková kapacita sociální služby je 30 osob.

Sociální služba je poskytována ve dvou budovách v Nalžovicích a v Příbrami v jedné budově. Budovy nejsou bezbariérové. Není možné poskytovat službu osobám plně imobilním.

Základní informace

Nalžovice 14

Nalžovice 262 93


+420 318 864 122

reditelka@domov-nalzovice.cz

http://www.domov-nalzovice.cz

Kontakty

Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA, MBE
+420 318 864 122

V Brance 225, Příbram 261 01
Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice

Otevírací doba

Sociální služba je poskytována od pondělí do pátku, tj. od 7,30 do 15,30 hodin. Poskytování služby uživatelům umožňuje vést co možná nejpodobnější život běžnému občanovi, který chodí do zaměstnání, kde má své spolupracovníky, plní určité pracovní činnosti, při nichž vykazuje schopnosti a dovednosti a uplatňuje získané znalosti.

Kontaktujte nás

Kontaktní údaje

Město Příbram

Tyršova 108

261 01 Příbram


IČO: 00243132

Tel: +420 318 402 250

E-mail: info@socialnisluzbypribramska.cz

    Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů